oxoweb918273

Zelf verrijken van lesstof (Hogere Orde Denken)

Voor onderwijsgevenden die hun onderwijs willen verrijken door toepassing van Hogere Orde Denkvragen

!!!  27 juni 2017  16.00-20.00  in Haarlem  !!!
U kunt zich inschrijven via de contactpagina.

De Taxonomie van Bloom onderscheidt 6 niveaus van denken bij het behandelen van leerstof: 
Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren.              

De eerste drie worden het Lagere Orde Denken genoemd, de laatste drie het Hogere Orde Denken (HOD). Voor de leerstof op de basisschool is over het algemeen alleen Lagere Orde Denken vereist. Ieder mens kan echter op alle niveaus denken, opdrachten vanuit het Hogere Orde Denken worden alleen als gecompliceerder ervaren.

Bij de begaafde leerling met het grote creatieve denkvermogen moeten de hersenraderen aan het werk worden gezet en dat kan heel goed met Hogere Orde Denkopdrachten. Het is immers niet de bedoeling dat deze leerling alleen maar doorstoomt; we willen hem leren zijn capaciteiten in te zetten en door te zetten wanneer het moeilijk wordt. Een veel gehoorde klacht is dat ze niet leren leren ……

Juist daarbij kan het Hogere Orde Denken de oplossing bieden.

Bij thema's (ook bij de kleuters) en wereldoriëntatie zijn er veel mogelijkheden om onderwerpen uit te diepen en te verbreden als we gebruik gaan maken van het Hogere Orde Denken. Drie vliegen in één klap:

-       De leerling leert zijn creatieve denktalent in te zetten (krijgt meer uitdaging)
-       De school kan onbeperkt verrijking maken
-       Het bespaart geld, want verrijkingsmaterialen worden grotendeels overbodig (naast aan compleet           aanbod HOD-opdrachten volstaat een gevarieerd rekenverrijkingsaanbod op niveau)

De workshop beslaat een bijeenkomst van 4 uur.

CONCRETE OPBRENGST VAN DE WORKSHOP HOD

Verrijkingsopdrachten op niveau voor kleuters t/m eind VWO (afhankelijk van de deelnemers)     Certificaat van deelname                                                                                                   Plaatsing van de ontwikkelde opdrachten op de website van Slimpuls.

Slimpuls kan ook na de workshop helpen om de HOD opdrachten verder uit te werken. Daarnaast is het mogelijk om eigen HOD opdrachten op onze website te plaatsen (initiatief vanuit de school)