oxoweb918273

ultrajecten

Ultrajecten zijn complexe opdrachten over langere tijd, die het niveau van een project overstijgen.

Slimpuls ziet de hoogbegaafde kinderen van nu als de politieke leiders, uitvinders en innovators van de toekomst. Hun betrokkenheid bij bijvoorbeeld Duurzame Ontwikkeling is van essentieel belang voor de aanwas van denkers en doeners die we in de (nabije) toekomst nodig zullen hebben. De talenten van deze leerlingen kunnen al vroeg worden ingezet om duurzaamheid op kleine schaal te bewerkstelligen en zullen, juist doordat deze kinderen er van jongs af aan mee opgroeien, ook later grote waarde hebben bij serieuze vraagstukken op economisch, maatschappelijk en sociaal gebied.

Voor Slimpuls is Duurzaamheid een belangrijk thema. Wij passen dit in de eerste plaats toe op ons eigen werk. Door scholen het begaafdenbeleid te helpen opstellen voor de langere termijn, door leerlingen van adviezen te voorzien waar ze hun hele schoolcarrière mee verder kunnen. Ook de door ons ontwikkelde producten zijn duurzaam. Ze vormen een basis waarop de school steeds weer kan terugvallen, ook wanneer de inhoud wordt geactualiseerd.

Om die reden ontwikkelen wij binnen het thema Duurzaamheid bijzondere opdrachten, genaamd Ultrajecten. Deze ultrajecten kunnen worden ingezet voor begaafde leerlingen in bovenbouw van het basis onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De begeleiding van Slimpuls in de uitvoering van de ultrajecten is er (deels) op gericht de betrokken leerkracht te trainen dergelijke trajecten vervolgens zelf te kunnen uitvoeren. 

Meer informatie kunt u aanvragen via het contactformulier.