oxoweb918273

topdown rekenen

Onderwijsmethodes zijn bottom-up opgebouwd. De lesstof is in kleine stukjes geknipt waarvan de leerling er achtereenvolgens een aantal krijgt voorgeschoteld. Op het ene stapje volgt het andere totdat per leerlijn het einddoel is bereikt. Voor de topdown denker is dit een lange weg waar hij het mee zal moeten doen.

De onderwijsgevende kan bij de instructie zoveel mogelijk rekening houden met de topdown denker. Slimpuls biedt hiervoor een topdown rekenen katern voor de leerkracht. Dit katern is gebaseerd op Pluspunt, maar omdat de meeste rekenmethodes dezelfde opbouw hebben is het geschikt voor rekenonderwijs in het algemeen. Ook voor lineaire leerlijnen voldoet het katern.

Meer informatie kunt u aanvragen via de contactpagina.