oxoweb918273

home

In 2011 richtte Slimpuls de Denktank Topplan op. 
www.topplan.net
Het Topplan was een van de drie genomineerden voor de Mensa Fonds Award Onderwijs 2013 

Slimpuls ontwikkelde een onconventioneel concept dat in elk type onderwijs kan worden toegepast. Steeds meer leerkrachten en leerlingen profiteren van ons unieke concept: de Slimpulsaanpak. Zowel scholen als ouders kunnen bij ons terecht. Wij werken door het gehele land. Onze goede naam, die we al sinds 2002 opbouwen, bracht ons zelfs op Curaçao! 

Naast het moederbedrijf in Zuid-Holland ontwikkelen wij momenteel ook steunpunten in het midden, oosten en zuiden van het land. Wij bouwen aan een landelijk dekkend netwerk voor onze unieke dienstverlening.                                                                               

Motto: Hoe concreter hoe beter!                                                                                      Wij richten ons op de werkvloer van het onderwijs. Dikwijls kunnen begaafde leerlingen hun talenten en passies op school niet voldoende ontwikkelen. Confronterende cijfers zijn daarvan het bewijs: al tientallen jaren haalt slechts 16% van de hoogbegaafden een universitair diploma; valt 30% met een IQ boven 130 en 60% met een IQ vanaf 140 uit op school en op het werk (CBO 2013). Slimpuls duft écht uit te gaan van de onderwijsbehoeften van het kind en vindt samen met de school altijd passende oplossingen voor de dagelijkse praktijk in de klas.

Missie: Scholen coachen naar adequaat begaafdenbeleid.
Kenmerkend voor onze aanpak is aansluiten bij wat er al is. Slimpuls voegt praktische instrumenten toe die in elke school toepasbaar zijn. We ontwerpen samen met de school beleid op maat. Een belangrijk principe is de belasting voor de leerkracht te verminderen in plaats van te vergroten.

Visie: De school voert de regie.                                                                                         Het realiseren van begaafdheidsbeleid is een proces van het gehele schoolteam. De leerkracht is professioneel in staat om de begaafde leerling te signaleren en adequaat te coachen, onafhankelijk van de vraag van ouders of verzorgers.  

Tientallen scholen namen onze praktische aanpak al tot tevredenheid over. Zo realiseren zij binnen het klassenmanagement óók passend onderwijs voor begaafde leerlingen. 

 

SCHOLEN

 

Passend onderwijs voor begaafde kinderen impliceert passende zorg voor de begaafde leerling. Dat is nog niet zo eenvoudig te realiseren. Als we kijken naar de verdeling van intelligentie (Gauss-curve) is er voor de zorggroep links de afgelopen decennia een prima zorgstructuur ontwikkeld. Maar de groep aan de rechterkant wijkt qua cognitief vermogen net zo ver af van het gemiddelde als de groep aan de linkerkant. En hoewel deze kinderen daarmee per definitie ook zorgleerlingen zijn, is er voor deze kinderen géén aparte zorgstructuur ontwikkeld ......

lees meer......

 

OUDERS

 

Als ouders van begaafde kinderen (als er één in het gezin hoogbegaafd is zijn meestal alle kinderen begaafd) voel je je niet altijd goed begrepen. En als je erg opkomt voor je kind op school wordt je dat niet altijd in dank afgenomen. Terwijl het voor jou als ouder alleen maar van belang is dat je kind gelukkig is... En daar maak je je zorgen over. Daarbij kun je vaak wel wat steun in je contact met school gebruiken. Immers, de professional krijgt nu eenmaal vaak meer voor elkaar......
lees meer.....

 

KINDEREN

 

Soms heb je als kind het gevoel dat je anders bent dan andere kinderen. En begrijp je echt niet waar dat gevoel nou precies vandaan komt. Als je heel slim bent denk je vaak op een andere manier dan andere mensen. Maar je kunt aan de buitenkant niet zien hóe mensen denken. Dat zien ze aan jou ook niet. Zij denken dat jij bent zoals zij zijn, maar jij merkt zélf dat ze anders op je reageren dan je had verwacht. En omdat zij in de meerderheid zijn kan dat jou soms echt het gevoel geven dat je ánders bent....
lees meer.....