oxoweb918273

home

In 2011 richtte Slimpuls de Denktank Topplan op. 
www.topplan.net
Het Topplan was een van de drie genomineerden voor de Mensa Fonds Award Onderwijs 2013 

Zevenjarig meisje na kindconsult: "Weet je mama, ze begrijpt mij gewoon. Ze hoeft het niet met woorden uit te leggen. Ze ziet het gewoon en praat met haar ogen en dat vinden mijn hersenen fijn".

Slimpuls ontwikkelde een originele benadering voor begaafde kinderen. Wij zijn gezinsbegeleiders die ouders ondersteunen, maar ook schoolbegeleiders die onderwijs voor hoogbegaafden helpen vormgeven in de klas. 

Steeds meer scholen nemen ons concept over: de Slimpulsaanpak. Essentieel daarin is dat er iets te leren moet zijn voor het kind.

Steeds meer ouders volgen onze adviezen. Essentieel daarin is het erkennen van de autonomie van het kind.

Onze aanpak is in elk type onderwijs toepasbaar in zowel primair als voortgezet onderwijs en gezinnen met kinderen in alle leeftijdenWij werken in het hele land. Onze goede naam, die we al sinds 2002 opbouwen, bracht ons zelfs op Curaçao.

Vanwege het succes van ons concept bouwen wij aan een landelijk dekkend netwerk van begeleiders met deze unieke dienstverlening. 

Ons motto: Hoe concreter hoe beter!                                                                                                    Wij richten ons op de dagelijkse praktijk in het gezin en de werkvloer van het onderwijs. Dikwijls kunnen begaafde kinderen hun talenten en passies op school niet voldoende ontwikkelen. Confronterende cijfers zijn daarvan het bewijs: al tientallen jaren haalt slechts 16% van de hoogbegaafden een universitair diploma; valt 30% met een IQ boven 130 en 60% met een IQ vanaf 140 uit op school en op het werk (CBO 2013). Slimpuls durft van de échte onderwijsbehoeften van het kind uit te gaan en vindt samen met de school altijd passende oplossingen voor de dagelijkse praktijk in de klas. Maar de basis van succes is de persoonlijkheidsontwikkeling en daar ondersteunen we juist het kind en de ouders in.

Onze missie: Scholen coachen naar adequaat begaafdenbeleid waarin geen uitvallers meer zijn en ouders coachen naar een opvoedstijl die uitgaat van autonomie en verantwoordelijkheid
Kenmerkend voor onze aanpak is aansluiten bij wat er al is. Slimpuls voegt praktische instrumenten toe die in elke school toepasbaar zijn. We ontwerpen samen met de school beleid op maat. Een belangrijk principe is de belasting voor de leerkracht te verminderen in plaats van te vergroten. Maar de school kan het niet alleen. Wij brengen de pedagogische driehoek tot stand en zien ook het kind als een van de partijen die aan de slag gaat voor eigen ontwikkeling.

Onze visie: De regie ligt primair bij het kind (maar dat heeft daar wel coaching bij nodig)         Het realiseren van begaafdheidsbeleid is een proces van het schoolteam. Het gehele team gaat professioneel signaleren en adequaat coachen; de leerling coachen wij tot een proactieve kracht in zijn eigen ontwikkelingsproces.

Tientallen scholen namen onze praktische aanpak tot tevredenheid over. Zo realiseren zij binnen het klassenmanagement óók voor begaafde leerlingen passend onderwijs

Tientallen ouders vertaalden onze adviezen naar hun opvoeding. Zo realiseren zij rust binnen het gezin en leren hun kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag.

 

SCHOLEN

 

Passend onderwijs voor begaafde kinderen impliceert passende zorg voor de begaafde leerling. Dat is nog niet zo eenvoudig te realiseren. Als we kijken naar de verdeling van intelligentie (Gauss-curve) is er voor de zorggroep links de afgelopen decennia een prima zorgstructuur ontwikkeld. Maar de groep aan de rechterkant wijkt qua cognitief vermogen net zo ver af van het gemiddelde als de groep aan de linkerkant. En hoewel deze kinderen daarmee per definitie ook zorgleerlingen zijn, is er voor deze kinderen géén aparte zorgstructuur ontwikkeld ......

lees meer......

 

OUDERS

 

Als ouders van begaafde kinderen (als er één in het gezin hoogbegaafd is zijn meestal alle kinderen begaafd) voel je je niet altijd goed begrepen. En als je erg opkomt voor je kind op school wordt je dat niet altijd in dank afgenomen. Terwijl het voor jou als ouder alleen maar van belang is dat je kind gelukkig is... En daar maak je je zorgen over. Daarbij kun je vaak wel wat steun in je contact met school gebruiken. Immers, de professional krijgt nu eenmaal vaak meer voor elkaar......
lees meer.....

 

KINDEREN

 

Soms heb je als kind het gevoel dat je anders bent dan andere kinderen. En begrijp je echt niet waar dat gevoel nou precies vandaan komt. Als je heel slim bent denk je vaak op een andere manier dan andere mensen. Maar je kunt aan de buitenkant niet zien hóe mensen denken. Dat zien ze aan jou ook niet. Zij denken dat jij bent zoals zij zijn, maar jij merkt zélf dat ze anders op je reageren dan je had verwacht. En omdat zij in de meerderheid zijn kan dat jou soms echt het gevoel geven dat je ánders bent....
lees meer.....