oxoweb918273

home

In 2011 richtte Slimpuls de Denktank Topplan op. 
www.topplan.net
Het Topplan was een van de drie genomineerden voor de Mensa Fonds Award Onderwijs 2013 

Slimpuls ontwikkelde zich in twintig jaar tot kennisinstituut Slimpuls HB Consultancy. De 4e lichting van de opleiding tot HBConsultant start in 2024. Inschrijving is nog mogelijk. Klik voor informatie op de button 'Opleiding HB Consultant'. (de informatie onder de button is gedateerd)

Waar reguliere zorg ophoudt gaan wij aan de slag op onze innovatieve manier. Zo heeft een meisje dat panisch werd van schoolboeken een (oud) studieboek helemaal aan flarden gescheurd. Het werkte bevrijdend.

Het kind is onderdeel van de pedagogische driehoek;  ouders en  school hebben grote invloed op de ontwikkeling. Maar ook het kind zelf speelt een belangrijke rol. Wij zijn gericht op dat samenspel en betrekken alle partijen bij onze interventies.

Het hoogbegaafde kind heeft een grote behoefte aan autonomie en wij werken vanuit dat gegeven aan verantwoordelijk kindgedrag. Steeds meer ouders volgen ons concept omdat ze ervaren dat het werkt. Op een positieve manier leren ze hun kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en er komt rust binnen het gezin. Ook steeds meer scholen nemen onze aanpak over. Wij zijn (sinds 2002) kindbegeleiders, gezinsbegeleiders én schoolbegeleiders en werken door het hele land. Onze goede naam bracht ons al op Curaçao!

 

 

SCHOLEN

 

Passend onderwijs voor begaafde kinderen is eenvoudiger te realiseren als we uitgaan van wat wél kan. Daarvoor is nodig dat eerst de onderwijsbehoeften van het kind duidelijk zijn. De algemeen bekende maatregelen voor begaafde leerlingen volstaan niet altijd. Vaak komt het behoorlijk nauw op welke manier die maatregelen vorm krijgen. Slimpuls heeft daartoe de kleuterscreening en het kindconsult ontwikkeld. Hierdoor krijgen wij de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling heel concreet boven water. Onze adviezen zijn vaak out of the box en tóch praktisch uitvoerbaar in elke school .......


lees meer......

 

OUDERS

 

Als ouders van begaafde kinderen (als er één in het gezin hoogbegaafd is zijn meestal alle kinderen begaafd) voel je je niet altijd goed begrepen. En als je opkomt voor je kind wordt je dat  niet altijd in dank afgenomen. Terwijl jij als ouder alleen maar wilt dat het goed gaat met je kind. Het hoeft voor jou geen bolleboos te worden, maar je weet dat het uitdaging nodig heeft om gelukkig te worden. Je voelt je een roepende in de woestijn. Wij ondersteunen ouders die daarbij wel wat steun in de rug kunnen gebruiken ......

lees meer.....

 

KINDEREN

 

Veel kinderen die zich ‘anders’ voelen zijn  heel intelligent, maar ze voelen zich vaak dom. Ze communiceren als een volwassene maar de ander kan daar niet altijd goed mee omgaan. Ze voldoen niet aan de verwachtingen die bij de leeftijd passen. Aan de buitenkant is dat niet te zien. Maar het kind merkt direct dat er anders op wordt gereageerd dan op andere kinderen. Ze zijn vaak heel sensitief, waardoor ze het gevoel krijgen dat ze ánders zijn ....
lees meer.....