oxoweb918273

Dit zijn wij

Voor onze interne samenwerking hanteren wij hetzelfde principe als voor kinderen, ouders en scholen: voor een goede aanpak zijn meerdere invalshoeken nodig. Iedereen binnen Slimpuls brengt eigen expertise in, die we combineren om samen op een hoger plan te komen. We zijn er trots op dat we hiermee als schoolbegeleiders écht een meerwaarde voor de school zijn!

JET BARENDRECHT

Leerlingconsult, Kleuterscreening, Cursussen, Workshops, Ouderavonden, Oudercursus, Lezingen, Thuiszitters

Lang geleden rondde ik de Pedagogische Academie af. Na enkele jaren in verschillende functies binnen het basis- en middelbaar beroepsonderwijs kwam ik bij de schoolbegeleidingsdienst in de functie van coördinator. Vervolgens  

Lees meer......

  

HUUB BECKERS

Leerlingconsult, Ouderavonden, Lezingen, Dropouts

Als leerkracht heb ik in de startfase van het Leonardo-onderwijs meegewerkt aan de ontwikkeling van het ICT-onderwijs op een 'Leonardo'-afdeling. Ik had zo'n goede click met de leerlingen dat deze ervaring mij triggerde om het

Lees meer......

 

JOSJE VAN DER HEIJDE

Kleuterscreening

Lees meer......