oxoweb918273

Huub Beckers

Als leerkracht heb ik in de startfase van het Leonardo-onderwijs meegewerkt aan de ontwikkeling van het ICT-onderwijs op een 'Leonardo'-afdeling. Ik had zo'n goede click met de leerlingen dat deze ervaring mij triggerde om het hoogbegaafd-zijn in al zijn facetten verder te verkennen. Toen ik de gedachte toeliet dat ik misschien zelf ook wel hoogbegaafd ben vielen veel puzzelstukjes van mijn leven in elkaar.

Ik merk dat scholen welwillend zijn om goed onderwijs aan hoogbegaafde kinderen te geven, maar dat het in de praktijk lastig is om deze kinderen te doorgronden. Toch is dat nodig om het onderwijs op een passende manier  in te richten. 

Mijn doel is om de leerling, de ouder(s) en de school het juiste gereedschap te bieden voor een praktische aanpak die passend is voor het kind.