oxoweb918273

buiten schooltijd

Buiten school zijn slimme kinderen net zo slim als óp school. Andere instellingen hebben dus net zo goed te maken met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en meer- of hoogbegaafdheid. Soms is het direct merkbaar dat een kind een voorsprong op leeftijdgenoten heeft. En soms krijg je als buitenschoolse opvang juist te maken met 'probleem' gedrag dat lastig te duiden is maar een signaal kan zijn van het al vroeg onderpresteren van het kind. Ook daar is het dus net als op school nodig om aan te sluiten op de mogelijkheden van deze kinderen. Bijvoorbeeld omdat de communicatie op een meer volwassen manier moet verlopen. Of omdat het goed is te beseffen dat deze kinderen vaak empatisch gedrag vertonen dat niet direct bij hun leeftijd past. In elk geval is het van groot belang een benadering te kiezen zonder oordeel, zonder vooroordeel. Hoe dat het beste te doen leert u in de cursus Aanpak Buiten School.

Meer informatie kunt u aanvragen via de contactpagina.