oxoweb918273

ouders


Als ouders hun kind als meer- of hoogbegaafd zien wordt dat door de buitenwereld vaak gezien als 'wishful thinking'. Op school is het juist een onopvallende leerling of een kind dat eerder opvalt door storend gedrag dan door sprankelend intellect! Je kunt je machteloos voelen als je niet wordt gehoord en de juiste zorg voor jouw kind uitblijft. Helemaal als je ziet dat de school echt zijn best doet. Het laatste wat je wilt is namelijk om een zeurouder te worden. Liever wil je het samen met de school oplossen maar juist dat lijkt onmogelijk. En ondertussen komt je kind steeds ongelukkiger thuis .....

Veel ouders wachten veel te lang met ingrijpen. Als het kind pas in de bovenbouw een passend aanbod krijgt is het efffect veel kleiner dan wanneeer dat al in de onderbouw gebeurt. Het is veel moeilijker om ongewenst gedrag te bestrijden dan het te voorkomen. En al die tijd voelt je kind zich onbegrepen.
Moegestreden met de huidige school, zoeken veel ouders op den duur een andere school om vervolgens na verloop van tijd exact hetzelfde traject in te gaan. Ondertussen loopt de tijd door en glijdt het kind nog verder af richting onderpresteren of onhandelbaar gedrag. En hoe langer dit proces duurt, hoe lastiger de weg terug is, het kind is inmiddels onnodig ver van zichzelf afgeraakt.
Met de professionele begeleiding die Slimpuls u hierin kan bieden kan de weg terug snel 
worden gevonden en wordt er over het algemeen snel een omslag bereikt, bijvoorbeeld door het inzetten van een leerling-consult of coaching van ouders en/of leerkracht. Ook een intelligentieonderzoek behoort tot de mogelijkheden.

Hoe ernstig de huidige situatie is kan vrij gemakkelijk worden ingeschat. Door de bovenstaande signaleringslijst onderpresteren in te vullen wordt duidelijk in welke mate er sprake is van onderpresteren bij uw kind. Door de invullijst profielen te gebruiken wordt in grote lijnen duidelijk welke begeleiding uw kind nodig heeft om weer de leergierige, enthousiaste leerling te worden die het eerder was. De combinatie van beide lijsten geeft een goed beeld van de ernst van de situatie.

Daarnaast kan het helpen als je als ouder lid wordt van een vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen waarbij je contact kunt zoeken met andere oudes in (ongeveer) dezelfde situatie. Het kan echt als thuiskomen voelen als je wél wordt begrepen. De bekendste verenigingen zijn HINTPharosChoochem.

Via de links hierboven kunt u betreffende formulieren op uw computer downloaden. Vervolgens kunt u de formulieren mailen naar info@slimpuls.nl. U ontvangt dan een (globale) analyse retour.

Bij het zoeken van een geschikte school zijn de volgende vragen van belang:

1.     Op welke manier vindt op school de signalering plaats van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong?2.     Welk signaleringsinstrument gebruikt de school?
3.     Welke maatregelen worden er structureel getroffen (heel belangrijk dat er wordt versneld indien nodig
        en dat er 
vanaf groep 1 verrijking is ZONDER dat de leerling eerst hoeft te bewijzen dat ie slim is)?4.     Hoe is het beleid t.a.v. begaafde leerlingen beschreven?
5.     Welke verrijking is er in school?
6.     Hoe zijn de leerkrachten geschoold?

Wij zijn van harte bereid mee te kijken naar de antwoorden die u krijgt om u te helpen een goede keuze te maken.

Zie verder leerlingconsult, coaching, cursus leren lerenouderavondenartikelen en reacties

 

"Voor het eerst hebben we met iemand gesproken die niet alleen onze thuissituatie helemaal begreep maar ons direct het gevoel gaf dat we niet 'gek' waren over hoe wíj onze zoon zien"  (Ingrid en Caspar, ouders van Thijmen)