oxoweb918273

taxonomie van bloom

In het onderwijs wordt de taxonomie (= indeling) van Bloom gebruikt om verschillende kennisniveaus te omschrijven. De taxonomie is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog Benjamin Bloom als algemeen model voor de doelstellingen van het leerproces en is later met nieuwe inzichten geactualiseerd. De taxonomie onderscheidt verschillende niveaus, oplopend in moeilijkheidsgraad:

 onthouden
 begrijpen                   lagere orde denkvragen/regulier schoolwerk
 toepassen

 analyseren
 evalueren                   hogere orde denkvragen/verrijkingswerk
 creëren

De taxonomie biedt onder andere uitkomst bij het formuleren van leerdoelen. Het helpt allereerst bij het bepalen van het beoogde eindgedrag in algemene zin (kennis reproduceren, inzicht hebben in, toepassen, analyseren, evalueren of creëren). Van daaruit kan de taxonomie inspiratie bieden bij het formuleren van verrijkingsopdrachten.

In de Teamcursus Basis wordt geoefend met het maken van Hogere Orde Denkopdrachten bij kleuterwerkjes, thema’s en zaakvakken. Op deze manier ontwikkelde opdrachten worden onder de button HOD op deze website geplaatst, zodat ze ook andere scholen kunnen inspireren.

Eigen gemaakte Hogere orde denkopdrachten kunnen via het format Hogere Orde Denkopdrachten worden ingestuurd.