oxoweb918273

Visie

Voor elk kind is veiligheid de basis waarop het zich goed kan ontwikkelen. Begaafde kinderen hebben dezelfde behoefte aan veiligheid en ontlenen die in hoge mate aan de manier waarop ze gekend en erkend worden. Dit is niet anders dan voor anderen, behalve dat zij zich hier zeer sterk van bewust zijn. De behoefte aan autonomie is bij hoogbegaafden vanaf het begin zeer sterk. Het erkennen van die behoefte is dus van groot belang. 

In een gestructureerde wereld (opvoeding, onderwijs) is niet altijd ruimte voor autonome kinderen. Slimpuls stelt de ontwikkeling van het kind centraal en gaat daar systemisch mee aan de slag. 

Onze eerste missie is om het kind tools aan te reiken die positief bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling.

Onze tweede missie is om de partijen om het kind heen de tools aan te reiken waarmee het zich kan ontwikkelen tot een gelukkig mens die zichzelf kan manifesteren in al zijn facetten.