oxoweb918273

Visie

Elk kind heeft pedagogische en didactische veiligheid én cognitieve uitdaging nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Begaafde kinderenhebben alleen een andere benadering nodig om in deze basisbehoeften te voorzien. Ook zij kunnen opbloeien in elke vorm van onderwijs. Hoewel het hier gaat om relatief kleine aanpassingen, zijn de positieve effecten voor de leerling groot. Bovendien is de zorg van de leraar of ook deze leerling aan zijn trekken komt voorgoed voorbij.

Pedagogische veiligheid:

-      Gezien en geaccepteerd worden zoals je bent

-      Erkenning krijgen voor jouw talenten

-      Een warme relatie met leerkracht en medeleerlingen

-      Autonomie krijgen en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling

Didactische veiligheid:

-      Aansluiten bij het didactische niveau

-      Topdown instructie

-      Indien noodzakelijk versnellen

-      Structureel compacten en verrijken

-      Verrijking bieden met écht uitdagend materiaal, geen zoethoudertjes

Het stap voor stap, herhalende onderwijsaanbod (bottom-up) sluit niet aan bij de inzichtgestuurde manier van denken en leren (top-down) van de begaafde leerling.

Om dit te bereiken hebben wij een unieke aanpak die vanuit verschillende disciplines de onderwijsbehoeften van het kind onderzoekt. Ons startpunt is het kind, we helpen de omgeving daar zo goed mogelijk op aan te sluiten.