oxoweb918273

scholen

Analoog aan de symmetrie van de Gauss-curve hebben meer- en hoogbegaafde leerlingen aan de rechterkant precies het tegenovergestelde nodig van de zorgleerlingen links:
 
In plaats van verlengde instructie hebben ze voldoende aan korte, bondige instructie.
In plaats van veel verschillende strategieën is één enkele goed bij hun denkwijze aansluitende strategie voldoende.
In plaats van leren in gestructureerde stapjes leren ze vanuit inzicht in het geheel waardoor ze de waarde van de kleine stap zien.
In plaats van concentrisch opgebouwde leerstof ervaren ze lineair opgebouwde stof als prettig.
In plaats van meer oefenstof hebben ze minder oefenstof nodig voor hetzelfde resultaat.
In plaats van een eigen leerlijn omdat ze niet alles kunnen bijbenen hebben ze een eigen leerlijn nodig omdat ze weinig tijd nodig hebben voor het reguliere curriculum.
In plaats van veiligheid te ervaren door de cognitieve druk te verlagen betekent een cognitief uitdagend programma erkenning en dus veiligheid.

Kortom, de zorg is hetzelfde, maar spiegelbeeldig.

Voor veel scholen betekent dit een omslag in het denken. Leerkrachten zijn gewend om zorg volgens een vast stramien in te vullen en hebben in de opleiding niet geleerd dat er ook leerlingen zijn die precies tegenovergestelde zorg nodig hebben. Wie de afstand tot het gemiddelde niet meer zelf kan overbruggen omdat de kloof te groot is, moet een handje worden geholpen. Met zorg links doen we dat als vanzelfsprekend. Zorg rechts zou net zo voor de hand liggend moeten zijn. Ook dit kind kan de afstand tot het reguliere programma niet zelf overbruggen. Het zal een handje geholpen moeten worden. De leerkracht zal daarom de knop in eigen hoofd moeten kunnen omschakelen. De ene keer naar links, de andere keer naar rechts. Het gaat namelijk om een exact even grote groep leerlingen.
Investeren in deze groep is zowel bevredigend voor de leerkracht, de school als de leerling zelf. Eruit halen wat erin zit betekent namelijk hoge resultaten halen, goede prestaties leveren, moeilijke onderzoeksvragen beantwoorden, interessante spreekbeurten houden, schitterende werkstukken afleveren en een hoog uitstroomniveau halen. Bij het meer- of hoogbegaafde kind dat door een minder goede werkhouding deze spetterende schoolcarrière nog niet realiseert, is het kennelijk nog niet gelukt  om het te bieden wat het nodig heeft.
Zie ook Diensten en Producten om kennis te maken met de maatwerkoplossingen die Slimpuls hiervoor biedt.

 

"Na het volgen van deze teamcursus realiseer ik me pas hoeveel leerlingen ik de afgelopen jaren tekort heb gedaan (Juf Annie, groep 3)