oxoweb918273

jet barendrecht

Lang geleden rondde ik de Pedagogische Academie af. Na enkele jaren in verschillende functies binnen het basis- en middelbaar beroepsonderwijs kwam ik bij de schoolbegeleidingsdienst in de functie van coördinator. Vervolgens kregen wij twee dochters. Toen zij problemen op school kregen die te maken hadden met hun specifieke onderwijsbehoeften, verdiepte ik mij in hun problematiek en dat leidde  tot de oprichting van SLIMPULS: voor onderwijsadvies op het hoogste niveau. Door mijn ervaring als leerkracht, docent en schoolbegeleider spreek ik de taal van het onderwijs.

Al snel werd duidelijk dat het topdown denken van begaafde kinderen hen maakt tot 'anders' lerende leerlingen. Ook hebben ze een grote behoefte aan automie. Het jarenlang volgen van deze leerlingen en de vele gesprekken met hun leerkrachten en ouders leverden de bouwstenen voor de Slimpulsaanpak, die al op vele scholen tot tevredenheid wordt toegepast. 


RECENTE ACTIVITEITEN:

Ontwikkelen van een Ultraject (overtreffende trap van een project) over duurzaamheid. 

Oprichter van de denktank TOPPLAN (www.topplan.net)                      

Ontwikkelen van praktische aanvullingen op SiDi3 (signaleringsinstrument hoogbegaafdheid)  Advisering bij de ontwikkeling van de Pittige Plus Torens (Creative Kids Concepts)

Ontwikkelen van De Slimpulsaanpak en de Slimpulsaanpak-map