oxoweb918273

jet barendrecht

Lang geleden rondde ik de Pedagogische Academie af. Na enkele jaren in verschillende functies binnen het basis- en middelbaar beroepsonderwijs kwam ik bij de schoolbegeleidingsdienst in de functie van coördinator. Vervolgens kregen wij twee dochters. Toen zij problemen op school kregen die te maken hadden met hun specifieke onderwijsbehoeften, verdiepte ik mij in hun problematiek en dat leidde  tot de oprichting van SLIMPULS. Door mijn ervaring als ouder,  leerkracht, docent en schoolbegeleider spreek ik zowel de taal van de opvoeder als van het onderwijs.

Al snel werd duidelijk dat het topdown denken van begaafde kinderen hen maakt tot 'anders' lerende leerlingen, niet alleen op school, maar ook thuis. Ook hebben ze een grote behoefte aan autonomie. Het jarenlang volgen van deze kinderen en de vele gesprekken met hun ouders en leerkrachten leverden de bouwstenen voor de Slimpulsaanpak, die al in vele gezinnen en op vele scholen tot tevredenheid wordt toegepast. 


RECENTE ACTIVITEITEN:

Ontwikkelen van een Ultraject (overtreffende trap van een project) over duurzaamheid. 

Oprichter van de denktank TOPPLAN (www.topplan.net)                      

Ontwikkelen van praktische aanvullingen op SiDi3 (signaleringsinstrument hoogbegaafdheid)  Advisering bij de ontwikkeling van de Pittige Plus Torens (Creative Kids Concepts)

Ontwikkelen van De Slimpulsaanpak en de Slimpulsaanpak-map