oxoweb918273

Ouders

Wij ondersteunen ouders in het vinden van het juiste onderwijs voor hun kind én in een adequate aanpak thuis. Hiervoor zijn verschillende invalshoeken. 

  • In het kindconsult brengen wij de onderwijsbehoeften vanaf groep 3 in beeld
  • Voor intelligentieonderzoek verwijzen wij door
  • Bij 'thuiszitten' gaan we samen met kind, ouders en school aan de slag om het onderwijs passend te maken
  • De kleuterscreening geeft duidelijkheid over de uitdagingen waar het kind aan toe is
  • Wij geven ouderavonden op school of bij de initiatiefnemer thuis
  • Coaching is bedoeld voor kinderen, ouders en/of onderwijsgevenden
  • In de oudercursus bieden we de ouders nieuwe inzichten en nieuw perspectief voor de communicatie met hun kind