oxoweb918273

Kleuter screening

Is mijn jonge kind al aan het onderpresteren? Mijn kleuter toont thuis ander gedrag dan op school, hoe komt dat? Wanneer is mijn kind toe aan groep 3? 

Slimpuls biedt een korte screening voor kleuters om te beoordelen tot welk didactisch niveau het kind zich al heeft ontwikkeld. Daaruit wordt een praktisch plan gemaakt dat past de onderwijsbehoeften van het kind. De school kan er direct mee aan fde slag. Vanuit daar kunnen belangrijke beslissingen worden genomen rondom verrijking, versnellen en het aanleren van didactische vaardigheden (rekenen, lezen, schrijven). Slimpuls is gespecialiseerd in het praktisch toepasbaar maken van de adviezen  in de onderwijspraktijk. Met als doel om  het gelukkige, leergierige kind weer naar boven te brengen dat het eerder was.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak, vul de vragenlijst Sterke kleuters en/of het contactformulier in.