oxoweb918273

Intelligentie onderzoek (IQ Test)

Het kindconsult brengt de opvoedings- en onderwijsbehoeften van het kind in beeld. De praktische adviezen die wij daaraan koppelen volstaan om als ouders en school adequaat te kunnen handelen. Daarmee wordt een intelligentieonderzoek overbodig. Dat is in veel gevallen maar goed ook. Wanneer het kind bijvoorbeeld al langer in een onderpresgteersituatie zit is het echt niet in staat om plots te excelleren bij het intelligentieonderzoek. Bovendien is er pas recent een intelligentieonderzoek ontwikkeld dat rekening houdt met eigenschappen van hoogbegaafden: de KIQT+. Bij andere intellighentietest rapporteren Kieboom en Vendrickx aantoonbare meetfouten.

Wanneer er toch een dringende reden is om een intelligentieonderzoek te laten doen, bijvoorbeeld voor toelating op een hb-school, adviseren wij Praktijk De Blik in Houten (voorheen Edu&ik) of een praktijk die de KIQT+ kan afnemen.