oxoweb918273

Intelligentie onderzoek (IQ Test)

Het kindconsult brengt de opvoedings- en onderwijsbehoeften van het kind in beeld. De praktische adviezen die wij daaraan koppelen volstaan om als ouders en school adequaat te kunnen handelen. 

Daarnaast kan er een reden zijn om een intelligentieonderzoek te laten doen, bijvoorbeeld bij aanmelding op een hb-school. Voor IQ-onderzoek verwijzen wij door naar Praktijk De Blik in Houten (voorheen Edu&ik).