oxoweb918273

Scholen

Voor scholen bieden wij zowel workshops als trainingen. Door een combinatie van brede scholing, beleidvorming en het praktisch oefenen van vaardigheden kan er maatwerk geboden worden om precies bij de hulpvraag van de school te passen. Kijk dus gerust naar alle opties die er vanuit Slimpuls geboden worden en schroom niet om te vragen naar onorthodoxe oplossingen!