oxoweb918273

cursus plusgroep

De plusgroep kan een heel goede functie vervullen binnen passend onderwijs. De leerlingen ontmoeten er hun 'peers' en de leerkracht biedt activiteiten die op dezelfde manier nooit in de reguliere groep geboden kunnen worden. Wie echter denkt met alleen een plusgroep passend onderwijs te bieden aan begaafde leerlingen komt bedrogen uit. De onderwijsbehoefte van leerlingen kan immers niet op een enkel dagdeel volledig worden ingevuld. De plusgroep is een aanvulling op maatregelen in de reguliere groep. Via de cursus krijgt u ook een goed beeld van de kwaliteit van de klassenmaatregelen die u al heeft ingevoerd. 
De cursus Plusgroep is zowel bedoeld voor scholen die een plusgroep willen starten als scholen die hun plusgroep op een hoger plan willen brengen. 
Na afloop van de cursus heeft u een prioriteitenlijst m.b.t. zorg en begeleiding van begaafde leerlingen, heldere doelen, rooster en activiteiten voor uw plusgroep en selectiecriteria voor de plaatsing van leerlingen in uw plusgroep. Bovendien heeft u ook Hogere Orde Denk-opdrachten ontwikkeld, die zowel in de reguliere groep van pas komen als in de plusgroep.

Wij bezoeken uw school geheel vrijblijvend om samen met u in kaart te brengen welke 'onderwijsbehoefte' u zelf heeft op dit gebied.
Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken via de contactpagina