oxoweb918273

cursus leren leren

Jong geleerd is oud gedaan. Groter groeien gaat met vallen en opstaan. Toch?

Maar wat als dat in jouw geval niet zo is? Veel begaafde kinderen merken pas dat ze niet hebben geleerd hoe ze moeten leren als de leerstof echt moeilijk wordt. Vaak is dat pas in het voortgezet onderwijs of zelfs daarna. Immers, als je nooit je capaciteiten nodig had om goede resultaten te behalen, dan heb je niet geleerd hoe je ze moet gebruiken wanneer je ze wel nodig hebt. Ook doorzetten moet je leren!
Daarom is het van groot belang dat de begaafde leerling al jong leert om zijn talenten te benutten. Want hoe ouder het kind is, hoe moeilijker het is om die actieve leerhouding te ontwikkelen. Een eerste vereiste is dat de school het kind een passend aanbod biedt, maar daarbinnen moet het aan de slag om het beste uit zichzelf te halen.

In de cursus Leren leren krijgen zowel leraar als leerling inzicht hoe leren bij begaafde kinderen werkt. De leerlingen krijgen via opdrachten leertechnieken aangeboden en de onderwijsgevende ontwikkelt vaardigheden om kinderen in dit proces te coachen. Tijdens de cursus wordt de leerkracht opgeleid om deze training binnen de school in het vervolg zelf te herhalen met nieuwe groepjes leerlingen.

Meer informatie (uitgebreide folder) kunt u aanvragen via de contactpagina. A.u.b. bij uw vraag vermelden of het Leren leren voor primair- of voorgezet onderwijs betreft.