oxoweb918273

Kind

Hoewel wij het standpunt huldigen dat de omgeving van het kind moet worden afgestemd op het kind, kan het voorkomen dat er even individuele ondersteuning nodig is. Wij sluiten aan bij de beleving en vermogens van het kind. Zo voelt het kind zich gehoord (en dus ook de ouders) en kunnen we komen tot oplossingen die écht passen. Het stimuleren van zelfredzaamheid en inzicht staat hierin centraal.