oxoweb918273

de verrijkingsmap

De Verrijkingsmap is een systeem waarin de leerkracht het verrijkingswerk van de betreffende leerling onderbrengt. Dit systeem is erop gericht de leerling een impuls te geven om zijn/haar werkhouding te verbeteren, om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen werk en om dóór te zetten wanneer het moeilijk wordt. Met De Verrijkingsmap komt er een structurele, doorgaande lijn in het verrijkingswerk van de leerling. En rust in het hoofd van de leerkracht, omdat er nu structureel aan de onderwijsbehoefte van de meer- en hoogbegaafde leerling wordt voldaan.

Voorafgaand aan het inzetten van de Verrijkingsmap wordt door goede signalering een selectie gemaakt welke leerlingen deze aanpak nodig hebben. Ook van de leerkracht vraagt het werken met De Verrijkingsmap consequent handelen. Regelmatige communicatie (coaching!) tussen leerkracht en leerling over het verrijkingswerk is essentieel in dit proces. In de Teamcursus Basis leert de onderwijsgevende op de juiste wijze te werken met De Verrijkingsmap. 
Op dit moment werken tientallen scholen al met De Verrijkingsmap. De Verrijkingsmap is ook opgenomen in de Pittige Plus Torens.

Voor scholen die al langer werken met De Verrijkingsmap is er een verdiepingsworkshop om deze aanpak nog succesvoller te maken. Door een koppeling met de DVL (doelen- en vaaardighedenlijst) ontwikkelt de leerling een actieve rol en wordt meer en meer stuurman van de eigen ontwikkeling. 

Meer informatie? Ga naar de contactpagina.