oxoweb918273

basispakket verrijking

Er zijn veel materialen op de markt die worden aangeprezen als verrijkingsmateriaal voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Onze ervaring is dat deze materialen in de praktijk niet allemaal even geschikt zijn om in te zetten. Vaak bieden zulke materialen meer van hetzelfde in een ander jasje of is het verrijkende effect er snel van af. In de Teamcursus Basis leert de leerkracht om zelf te beoordelen of het materiaal geschikt is voor verrijking op het gewenste niveau.
Daarnaast bieden wij ook het Basispakket verrijking. Deze materialenlijst is ontstaan door jarenlang de onderwijsmaterialen markt te volgen en eigenhandig te testen welke materialen geschikt zijn voor structurele begeleiding van de meer- en hoogbegaafde leerling.

De materialen in het Basispakket zijn zeer divers en bieden allemaal op hun eigen manier uitdaging voor de meer- hoogbegaafde leerling. De materialen op de lijst zijn overigens niet allemaal in dezelfde mate bruikbaar voor álle begaafde leerlingen. Sommige materialen worden tijdelijk gebruikt om te voorkomen dat er verveling toeslaat. Bij andere ontstaat uitdaging door ze juist voor langere tijd in te zetten. De lijst heeft een verwijzing naar de groepen (1 – 8) en geeft ook informatie waar de materialen te koop zijn. De  diversiteit aan materialen maakt het makkelijk om op verschillende manieren uiteenlopende doelen te bereiken.

Omdat er steeds weer nieuwe materialen verschijnen wordt de lijst regelmatig vernieuwd. De meest actuele versie van het Basispakket wordt op verzoek gratis toegezonden. Ga hiervoor naar de contactpagina.

NB: SLIMPULS heeft alleen een bijdrage geleverd aan de Pittige Plus Torens, verder is er geen enkele binding met welke uitgever van onderwijsmaterialen dan ook.

Dank voor je uitgebreide antwoord, ik ga op school overleggen wat de mogelijkheden zijn om aan te schaffenFrederike van der M. IB Prinses Julianaschool