oxoweb918273

aanvulling sidi

Vroege signalering is heel belangrijk in het geval van de hoogbegaafde leerling. Immers, hoogbegaafde kinderen zijn in staat zich vanaf dag één aan te passen op school. Wie op eigen observatie vertrouwt signaleert slechts 50% van de begaafde leerlingen. In Nederland zijn meerdere signaleringsinstrumenten in omloop voor de signalering van begaafde kinderen, maar aan alle kleven ook bezwaren. Alleen SiDi heeft een signaleringsmoment vóórdat de leerling als vierjarige het basisonderwijs instapt. Waarmee SiDi wat ons betreft tot één van de meest geschikte instrumenten behoort. 

SiDi heeft echter ook een nadeel. SiDi geeft een duidelijk overzicht hoe het met de leerling gaat. Maar het vertelt niet hoe deze uitkomst moet worden ‘gelezen’ en naar een concrete aanpak kan worden vertaald, ook niet in de web-based versie.
Slimpuls heeft zelf een aanvullend diagnose instrumentje ontwikkeld, dat al op veel basisscholen wordt gebruikt. Het is ingevoerd op scholen die door Slimpuls zijn begeleid. Voor andere scholen is het beschikbaar in combinatie met een workshop.


Meer informatie kunt u aanvragen via het contactformulier.