oxoweb918273

teamcursus basis

Slimpuls gelooft in de kracht van het teamproces. Echte verandering is immers pas mogelijk als alle geledingen binnen de school zich er samen voor inzetten. Veranderingsprocessen onder leiding van Slimpuls vinden dus plaats op school en met alle leerkrachten. Hiervoor is de Teamcursus Basis ontwikkeld. U krijgt alleen theorie die u nodig heeft om de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen te verbeteren en voert alle noodzakelijke maatregelen tijdens de cursus al in. De cursus bestaat uit:
10% theorie
75% praktijk
15% beleid en besluitvorming
Na afloop is het de taak van de school om het beleid geborgd, levend en in ontwikkeling te houden. Nazorg van Slimpuls via mail daarbij is gratis.

Meer informatie kunt u aanvragen via de contactpagina.