oxoweb918273

Interne Begeleiders etc.

De IB-cursus is bedoeld voor interne begeleiders, zorgcoordinatoren, coordinatoren hoogbegaafdheid en dergelijke. In 4 dagdelen komen alle ins en outs van een degelijk begaafdenbeleid aan de orde. De cursist kan hiermee zelf in de school aan de slag. Ook kan een vervolg gegeven worden door met het gehele team een traject van implemantatie en borging te volgen.

De Workshop IB is erop gericht om, nadat het begaafdenbeleid door de school is ingevoerd, praktische tools en oplossingen voor de lange termijn te bieden en is daarmee geschikt voor iedereen die de coördinerende taak met betrekking tot begaafdenbeleid op zich neemt. Of het door de school ingevoerde beleid voor meer- en hoogbegaafde kinderen uiteindelijk effectief is, staat of valt met het commitment van de leerkracht die voor de groep staat. De doorgaande lijn voor de leerling in zowel begeleiding als verrijking vereist daarom een zekere aansturing die het groepsniveau overstijgt.
Daarnaast moet beleid in ontwikkeling blijven. Op basis van voortschrijdend inzicht zullen maatregelen orden geëvalueerd en bijgesteld. Dit vereist gecoördineerde actie; het dynamische proces van volgen en ontwikkelen van het begaafdenbeleid moet zijn verankerd in het takenpakket van de school. Op veel scholen wordt deze taak van de Intern Begeleider verwacht zonder afspraken over de uitvoering te maken.


Meer informatie kunt u aanvragen via de contactpagina.