oxoweb918273

Thuiszitters

(voorkom een) Dropout traject

Helaas kunnen ook begaafde leerlingen in een drop-out situatie terechtkomen. Vaak is de relatie met school dusdanig verstoord dat óf de aanpak fundamenteel moet veranderen (zoals een op maat gesneden programma) óf een traject buiten school moet worden uitgezet. Met beide vormen heeft Slimpuls ervaring. Wanneer ouders of school zo'n situatie zien aankomen is het zaak dit op te pakken vóórdat de leerling een thuiszitter wordt. 

De eerste stap in het proces is het gesprek met de leerling aangaan. Dat doen we door huisbezoek. 

We maken samen een analyse hoe de situatie is ontstaan en betrekken daar vervolgens de leerplichtambtenaar en eventueel een onderwijsconsulent bij.
We vinden wat de leerling nodig heeft en 
er ontstaat een nieuw perspectief. Zo buigen we het thuiszitten, hoewel uit frustratie ontstaan, om naar een positief hoofdstuk in het leven van de leerling. De bemoeienis van Slimpuls is kortdurend. Soms zijn twee gesprekken voldoende.