oxoweb918273

Thuiszitters

(voorkom een) Thuiszitterstraject

Helaas kunnen ook begaafde leerlingen in een drop-out situatie terechtkomen. Vaak is de relatie met school dusdanig verstoord dat óf de aanpak fundamenteel moet veranderen (zoals een op maat gesneden programma) óf een traject buiten school moet worden uitgezet. Met beide vormen heeft Slimpuls ervaring. Wanneer ouders of school zo'n situatie zien aankomen is het zaak dit op te pakken vóórdat de leerling een thuiszitter wordt. 

Elk thuiszitterstraject is anders. Alleen de eerste stap in dat proces is duidelijk: het gesprek met het kind aangaan. Dat doen we door huisbezoek. 

We maken samen een analyse hoe de situatie is ontstaan en betrekken daar vervolgens school en indien nodig andere relevante partijen bij.
We vinden wat de leerling nodig heeft en 
er ontstaat nieuw perspectief. Zo buigen we het thuiszitten om naar een positief hoofdstuk in het leven van de leerling. De bemoeienis van Slimpuls is meestal kortdurend. Soms zijn twee gesprekken voldoende.