oxoweb918273

Plusgroep

De plusgroepleerkracht heeft niet perse een aanvullende opleiding nodig om dit werk te mogen doen. Wel is er vaak behoefte aan wat extra ondersteuning.

Algemene kenmerken van begaafdheid zijn:
-       een hoge intelligentie,
-       creatief kunnen denken,
-       motivatie om de intelligentie in te zetten.
Allemaal  zaken die met een beetje klassenmanagement binnen de groep kunnen worden gehonoreerd.
De eerste vraag moet dus zijn: wat komen ze structureel in de klas tekort, wat we in een plusgroep wel kunnen bieden?
Op deze manier vormt u zich een goed beeld wat de plusgroep moet betekenen voor de betreffende leerlingen. Vervolgens bepaalt u welk soort activiteiten daarbij horen en krijgt u praktische voorbeelden hiervan. Ook gaan we in op de selectie van de leerlingen.

Deze workshop is regionaal gericht op individuele leerkrachten, maar kan worden omgebouwd naar een schoolgerichte training in het proces naar de oprichting van de plusgroep.