oxoweb918273

SiDi basis

Scholen/onderwijsgevenden die willen signaleren bij instroom én willen aansluiten op de onderwijsbehoefte van de begaafde leerling

Van de instrumenten die we in ons land kennen om begaafde leerlingen mee te signaleren, is SiDi om meerdere redenen aan te bevelen: het signaleert als enige structureel bij de instroom van vierjarigen en het laat veel ruimte voor inbreng van de leraar.
Tegelijkertijd heeft het ook nadelen: het bestaat uit Excel-sheets die niet alle gegevens aan elkaar koppelen en de uitslag van de Leerkracht Diagnose Lijst (LDL) is niet voor iedereen duidelijk. Bovendien is met meerderen tegelijk erin werken onmogelijk en het opslaan voor velen lastig.
Slimpuls heeft enkele aanvullende instrumentjes ontwikkeld (de uitgever is enthousiast) waarmee al deze bezwaren worden opgelost. Zo komt de inhoud van SiDi wel tot zijn recht en blijkt het een veel genuanceerder beeld van de leerling op te leveren dan voorheen ooit is bereikt.
De workshop begint met een korte presentatie over SiDi. Daarna gaan we aan de slag met enkele voorbeeldleerlingen, zodat de deelnemers ervaren welke mogelijkheden SiDi nu heeft.
De workshop duurt een dagdeel. Scholen die SiDi al in hun bezit hebben krijgen de aanvullende instrumentjes mee.

CONCRETE OPBRENGST VAN DE WORKSHOP SIDI BASIS

v  Inzicht in het signaleringsinstrument SiDi en de waarde ervan
v  Inzicht hoe door Slimpuls ontwikkelde instrumenten SiDi aanvullen tot een praktisch en goed te 
    hanteren signaleringsinstrument
v  De school met SiDi heeft de beschikking over de aanvullende instrumenten van Slimpuls