oxoweb918273

SiDi verdieping

Scholen/onderwijsgevenden die al signaleren met SiDi en vaardig willen worden in het interpreteren ervan

In deze workshop staan de aanvullende instrumenten op SiDi van Slimpuls (zie workshop SiDi Basis) centraal. Er wordt uitsluitend praktisch gewerkt, gericht op de situatie in uw eigen school. De intakeprocedure van de school wordt onder de loep genomen en de LDL van enkele leerlingen wordt geïnterpreteerd. U brengt zelf de betreffende stukken (b.v. op USB stick of laptop) mee.
De workshop begint met een introductie over de aanvullende instrumenten die Slimpuls heeft ontwikkeld bij SiDi R en SiDi 3. Uitgangspunt is dat de deelnemers SiDi al kennen. 
Het is verstandig om met minstens twee personen per school in te schrijven. Een ervan moet op de hoogte zijn van de intakeprocedures voor vierjarigen en zij-instromers. Het signaleren bij instroom wordt structureel ingevoegd.
Per deelnemende school wordt een intakeformulier ingevuld, zodat het programma van de workshop geheel is toegesneden op de deelnemers.  

CONCRETE OPBRENGST VAN DE WORKSHOP SIDI VERDIEPING

v  Update van de intakeprocedures vierjarigen en zij-instromers waarin de taken van alle betrokkenen
    inzichtelijk en overzichtelijk zijn
v  Aanvulling van van de intakeprocedures vierjarigen en zij-instromers met structurele momenten
    van signalering 
v  Een goede analyse van de begeleidingsbehoefte van enkele leerlingen van de school
v  De deelnemende school heeft de beschikking over de aanvullende instrumenten van Slimpuls