oxoweb918273

Topdown onderwijs

Onderwijsgevenden die willen aansluiten bij de didactische onderwijsbehoefte van begaafde leerlingen.

Er is algemene erkenning voor het topdown denken van begaafde mensen. Ook de begaafde leerling is een topdown denker. 
Topdown denkers leren op inzicht en dat doen ze al sinds hun geboorte. Ze hebben over het algemeen weinig ervaring met leren via 'trial and error'. Wanneer dat op school toch van hen wordt gevraagd staan ze daar onwennig tegenover en bovendien is het niet prettig voor hen om eerst een tijd te moeten 'stuntelen' terwijl ze heel goed inzien welk niveau van handelen ze moeten zien te bereiken. Doordat ze anders leren kennen ze ook niet het adrenaline-gevoel wanneer moeilijke drempels zijn geslecht. De zoete smaak van de overwinning op de uitdaging is hen onbekend.
Het is heel goed mogelijk om met kleine ingrepen deze leerprocessen ook voor deze leerlingen aantrekkelijk te maken.
Deze workshop duurt een dagdeel en start met een theoretisch onderdeel van ongeveer een half uur. Daarna gaan we praktisch aan de slag.

CONCRETE OPBRENGST VAN DE WORKSHOP topdown

v      Een lijst aandachtspunten voor de ontwikkeling van topdown aanpak in de eigen school
v      De deelnemer heeft kennis over topdown denken 
v      De deelnemer heeft kennis over topdown didactiek
v      Een netwerk van scholen die elkaar kunnen ondersteunen in topdown aanpak binnen het
        onderwijs