oxoweb918273

Kleuterverrijking

Deze workshop is een uitbreiding van de workshop Zelf verrijken van lesstof, en geheel gericht op de onderbouw (t/m groep 4). U werkt concreet met de thema's die u in de loop van het schooljaar behandelt. 
Daarnaast wordt kleuter-verrijkingsmateriaal gedemonstreerd. Hiervoor is een kritische selectie gemaakt van op de markt verkrijgbare materialen. Bij deze selectie is rekening gehouden met de kenmerken van begaafdheid én de praktische uitvoering in de klas.

Van de deelnemers wordt een e-mailgroep gemaakt waardoor uitwisseling van opdrachten mogelijk wordt.