oxoweb918273

leerkracht als coach

Bovengemiddeld intelligente kinderen hebben baat bij een coachende leraar.

Leren leren en leren doorzetten als het schoolwerk moeilijk wordt, is voor deze kinderen geen vanzelfsprekende zaak. Daardoor lopen veel van hen op zeker moment vast. Dat kan variëren van een moment op de basisschool tot vlak voor het afstuderen op de universiteit. Dit kind moet dus zo vroeg mogelijk al leren om te leren en niet pas wanneer het is vastgelopen. De coachende basishouding van de onderwijsgevende is daarbij cruciaal.
De bottom-up manier manier waarop we in het onderwijs met deze processen omgaan sluit niet goed aan bij de manier waarop begaafde kinderen zich ontwikkelen. Door coachend op te treden leert de leerling zijn/haar eigen kwaliteiten aan te boren in plaats van af te wachten wat de volgende opdracht is.

In deze workshop maakt u kennis met de basisvaardigheden van coachen in het onderwijs. En met de psychologische achtergrond waardoor de begaafde leerling er zo’n behoefte aan heeft.

De workshop is geschikt voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs, ongeacht de groep.