oxoweb918273

Thuiszitters

Laatste succes: Beroep tegen beslissing DUO gewonnen, zodat betreffende leerling WEL aan het staatsexamen deel kan nemen.

NIEUWDropout traject
Helaas kunnen ook begaafde leerlingen in een drop-out situatie terechtkomen. Zonder perspectief zitten ze vaak doelloos thuis. Ze worden als groep thuiszitters erkend door de kinderombudsman. Snel en doortastend handelen is geboden. Vaak is de relatie met school dusdanig verstoord dat óf de aanpak fundamenteel moet veranderen (zoals een op maat gesneden programma) óf een traject buiten school moet worden uitgezet. Met beide vormen heeft Slimpuls ervaring. Ook wanneer ouders of school zo'n situatie zien aankomen is het zaak dit op te pakken vóórdat de leerling een thuiszitter wordt. 

De eerste stap in het proces is contact met de leerplichtambtenaar en eventueel de onderwijsconsulent. Diens medewerking wordt tot nu toe altijd verkregen.
Vervolgens gaan wij in gesprek met de leerling. We maken een analyse hoe de situatie is ontstaan en welke steun de leerling heeft ontbeerd.
Na verloop van tijd (soms al in het tweede gesprek) vinden we uit wat de leerling nodig heeft en ontstaat er een nieuw perspectief. Vaak leidt dat tot een onorthodoxe traject, dat met medewerking van allerlei partijen wordt uitgevoerd. Het thuiszitten is, hoewel uit frustratie ontstaan, het begin van een positief hoofdstuk in het leven van de leerling geworden.

Jet Barendrecht voert het dropout traject uit.