oxoweb918273

aanvulling sidi

Vroege signalering is heel belangrijk in het geval van de hoogbegaafde leerling. Immers, hoogbegaafde kinderen zijn in staat zich vanaf dag één aan te passen op school. Wie op eigen observatie vertrouwt signaleert slechts 50% van de begaafde leerlingen. In Nederland zijn er drie signaleringsinstrumenten in omloop voor de signalering van begaafde kinderen. Van alle verschillende instrumenten heeft alleen SiDi een signaleringsmoment vóórdat de leerling als vierjarige het basisonderwijs instapt. Waarmee SiDi wat dat betreft tot één van de meest geschikte instrumenten behoort. 

SiDi heeft echter ook een nadeel. SiDi geeft een prachtig overzicht van hoe het met de leerling gaat. Maar vertelt niet hoe deze uitkomst moet worden ‘gelezen’ en naar een concrete aanpak kan worden vertaald.
Slimpuls heeft hiervoor een aanvullend diagnose instrument ontwikkeld, dat al op vele basisscholen wordt gebruikt. Het is beschikbaar voor scholen die door Slimpuls worden begeleid.


Meer informatie kunt u aanvragen via het contactformulier.