oxoweb918273

Oudercursus

Slimpuls en FrederIQ organiseren samen regelmatig de oudercursus rondom hoogbegaafdheid. Vanuit onze expertise en jullie inbreng komen we tot interessante en constructieve bijeenkomsen. 

Ook geven we de oudercursus op locatie. Informatie via onze contactpagina.

 

Oudercursus ‘Omgaan met hoogbegaafdheid’

 

Wat?

Binnen de cursus gaan we met ouders in gesprek over de opvoeding van hun begaafde kinderen. We  geven praktische handvatten en een duidelijke visie op de volgende onderwerpen:

 • Omgaan met regels
  • Hoe stel en handhaaf ik regels bij een mondig kind?
  • Hoe ga ik om met de autonomie en het zelfbepalende gedrag van mijn kind?
 • Omgaan met school
  • Hoe ga ik op een constructieve manier in gesprek met school over de onderwijsbehoeften van mijn kind?
  • Hoe ga ik om met onderpresteren van mijn kind op school?
  • Wat mag ik wel en niet verwachten van school?
  • Welke onderwijsaanpassingen zijn nodig voor mijn kind?
 • Omgaan met uitdagingen
  • Hoe ga ik om met ontwijkingsgedrag van mijn kind?
  • Hoe ga ik om met aanpassingsgedrag van mijn kind?
  • Hoe weet ik of ik mijn kind onder- of overvraag?
  • Hoe kan ik mijn kind stimuleren om uitdagingen aan te gaan?

Waarom?

Ouders van begaafde kinderen komen opvoedingssituaties tegen die niet standaard in de boeken beschreven staan. Conflicten om alledaagse dingen, het gevoel hebben een kind te onder- of overvragen, weinig mogelijkheid tot uitwisseling met andere ouders. Ook kan het passend krijgen van het onderwijs een strijd zijn. Hiermee in vrede omgaan vergt specifieke kennis en begrip van de behoeften van hoogbegaafde mensen.

Voor wie?

De oudercursus is bedoeld voor ouders met (hoog)begaafde kinderen van jong tot oud. Aan de cursus hebben inmiddels ouders deelgenomen van kinderen tussen de drie en de twintig jaar oud. De besproken informatie is toepasbaar op zowel kinderen in het basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Er is bewust gekozen voor een setting waarbij (indien mogelijk) beide ouders/partners deelnemen.

Hoe?

Naast theoretische kaders, praktische informatie en handvatten vanuit onze expertise, bieden we deze avonden ook veel mogelijkheid voor de uitwisseling tussen ouders onderling en het bespreken van eigen opvoedingssituaties. Het is onze ervaring dat dit een grote meerwaarde heeft.

Door wie?

De oudercursus is ontwikkeld door Jet Barendrecht (Slimpuls) en Fréderique van der Heijde (FréderIQ) in samenwerking met Lisanne van Nijnatten (Edu&ik). De cursus wordt gegeven door Jet en Fréderique. Beiden hebben brede expertise rondom hoogbegaafdheid opgebouwd: Fréderique vanuit haar werk in opvoedondersteuning en coaching van ouders. Jet vanuit haar jarenlange ervaring als schoolbegeleider en adviseur van ouders met hoogbegaafde kinderen. Allebei zijn we daarnaast ervaringsdeskundig geworden door onze eigen hoogbegaafde kinderen.

Praktische zaken

De oudercursus bestaat uit drie avondbijeenkomsten van ongeveer tweeënhalf uur en kost € 275,- per gezin. Bij 8 duo-inschrijvingen gaat de cursus door. Het maximum aantal duo-inschrijvingen is 12.
De avonden starten om 19.30 uur, vanaf 19.15 is er inloop met een kopje koffie.

 

Voor aanmelding of meer informatie mailt u naar administratie@slimpuls.nl