oxoweb918273

Intelligentie onderzoek (IQ Test)

Bij Slimpuls kunt u ook terecht voor IQ-onderzoek. Daarbij zetten wij twee verschillende testen in.

De Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test tweede editie (RAKIT-2) is een intelligentietest voor kinderen in het basisonderwijs. Door middel van twaalf onderdelen wordt een intelligentieprofiel opgesteld. Naast deze analyse van de relatief sterke en zwakke vaardigheden van een kind, resulteert de RAKIT-2 ook in een totale IQ score. Ook worden er bij het intelligentieonderzoek altijd observaties verricht over onder andere taakaanpak, concentratie en sociale interactie. Vanuit al deze informatie worden handelingsadviezen gegeven voor school en thuis.
De RAKIT-2 is ook in verkorte vorm af te nemen. Om een genuanceerd beeld te krijgen van de intelligentie van een kind, wordt de korte versie echter alleen afgenomen in combinatie met een leerlingconsult.

Intelligentieonderzoeken bij kinderen in het voortgezet onderwijs worden verricht middels de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III). Dit is momenteel de meest gangbare intelligentie test. Ook deze testafname resulteert in een intelligentieprofiel, totale IQ score en gedragsobservaties, gevolgd door handelingsadviezen.

Het intelligentieonderzoek wordt altijd afgenomen door onze Kinder- & Jeugdpsycholoog Lisanne van Nijnatten.

Voor meer informatie kunt u contact zoeken via de contactpagina