home

In 2011 richtte Slimpuls de Denktank Topplan op. 
www.topplan.net
Het Topplan was een van de drie genomineerden voor de Mensa Fonds Award Onderwijs 2013 

Slimpuls is een bedrijf, maar heeft de instelling van een ideële organisatie. Wij creëren bijzondere en goed uitvoerbare oplossingen voor passend onderwijs aan begaafde kinderen. Wij ontwikkelden een unieke aanpak die in elk type onderwijs kan worden toegepastDoor mond-tot-mond-reclame van scholen onderling profiteren steeds meer kinderen en leerkrachten van ons unieke concept. Zowel scholen als ouders kunnen bij ons terecht. Wij werken door het gehele land. Onze goede naam, die we sinds 2002 opbouwden, bracht ons zelfs tot op Curaçao! 

Ons motto: Hoe concreter hoe beter!

Dikwijls kunnen begaafde leerlingen hun talenten en passies op school niet voldoende ontwikkelen. Confronterende cijfers zijn daarvan het bewijs: al tientallen jaren haalt slechts 16% van de hoogbegaafden een universitair diploma; valt 30% met een IQ boven 130 en 60% met een IQ vanaf 140 uit op school en op het werk (CBO 2013).

Onze missie: een praktisch en doelgericht begaafdenbeleid te initiëren.
Een belangrijk uitgangspunt voor ons is om de belasting voor de leerkracht te verminderen in plaats van te vergroten. Vanuit Slimpuls hebben wij hiervoor praktische instrumenten ontwikkeld die in elke schoolcultuur en onderwijstraditie toepasbaar zijn. Een kenmerkend punt in onze aanpak is de aansluiting bij wat er al is. Slimpuls ontwerpt samen een voor de school goed uitvoerbaar programma ‘op maat’.

Onze visie is dat de school de regie voert over haar begaafdenbeleid. De leerkracht is de professional die in staat is om de begaafde leerling te signaleren en adequaat te coachen, onafhankelijk van de vraag van ouders of verzorgers. 
Het realiseren van een goed begaafdenbeleid is een proces van het gehele schoolteam. 
Tientallen scholen namen onze praktische aanpak al 
met succes en tot tevredenheid over. Zo realiseren wij passend onderwijs voor àlle leerlingen zonder de leraar extra te belasten. 

 

SCHOLEN

 

Passend onderwijs voor begaafde kinderen impliceert passende zorg voor de begaafde leerling. Dat is nog niet zo eenvoudig te realiseren. Als we kijken naar de verdeling van intelligentie (Gauss-curve) is er voor de zorggroep links de afgelopen decennia een prima zorgstructuur ontwikkeld. Maar de groep aan de rechterkant wijkt qua cognitief vermogen net zo ver af van het gemiddelde als de groep aan de linkerkant. En hoewel deze kinderen daarmee per definitie ook zorgleerlingen zijn, is er voor deze kinderen géén aparte zorgstructuur ontwikkeld ......

lees meer......

 

OUDERS

 

Als ouders van begaafde kinderen (als er één in het gezin hoogbegaafd is zijn meestal alle kinderen begaafd) voel je je niet altijd goed begrepen. En als je erg opkomt voor je kind op school wordt je dat niet altijd in dank afgenomen. Terwijl het voor jou als ouder alleen maar van belang is dat je kind gelukkig is... En daar maak je je zorgen over. Daarbij kun je vaak wel wat steun in je contact met school gebruiken. Immers, de professional krijgt nu eenmaal vaak meer voor elkaar......
lees meer.....

 

KINDEREN

 

Soms heb je als kind het gevoel dat je anders bent dan andere kinderen. En begrijp je echt niet waar dat gevoel nou precies vandaan komt. Als je heel slim bent denk je vaak op een andere manier dan andere mensen. Maar je kunt aan de buitenkant niet zien hóe mensen denken. Dat zien ze aan jou ook niet. Zij denken dat jij bent zoals zij zijn, maar jij merkt zélf dat ze anders op je reageren dan je had verwacht. En omdat zij in de meerderheid zijn kan dat jou soms echt het gevoel geven dat je ánders bent....
lees meer.....