oxoweb918273

klachten en suggesties

Wanneer u niet tevreden bent over Slimpuls kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer uw klacht niet door ons kan worden opgelost, zullen wij samen met u een onafhankelijke derde partij zoeken. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat we er op deze manier altijd samen uit zullen komen.