oxoweb918273

home

In 2011 richtte Slimpuls de Denktank Topplan op. 
www.topplan.net
Het Topplan was een van de drie genomineerden voor de Mensa Fonds Award Onderwijs 2013 

Zevenjarig meisje na kindconsult: "Weet je mama, ze begrijpt mij gewoon. Ze hoeft het niet met woorden uit te leggen. Ze ziet het gewoon en praat met haar ogen en dat vinden mijn hersenen fijn".

Waar reguliere aanpak ophoudt gaan wij aan de slag op onze onorthodoxe manier. Zo heeft een meisje dat panisch werd van schoolboeken een studieboek helemaal aan flarden mogen scheuren. Het werkte bevrijdend.

Samenwerking tussen alle betrokken partijen is essentieel voor ons. Het kind is onderdeel van de pedagogische driehoek;  ouders en  school hebben grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Maar ook het kind zelf speelt een belangrijke rol.  Geen van de partijen speelt een geïsoleerde rol. Dat betekent dat iedere actie zijn weerslag op de andere partijen heeft, dus werken wij aan een optimale bijdrage van alle partijen. Onze inzet is gericht op het samenspel van de betrokkenen.

Het hoogbegaafde kind heeft grote behoefte aan autonomie en wij werken vanuit dat gegeven aan verantwoordelijk kindgedrag. Steeds meer ouders volgen ons concept omdat ze ervaren dat het werkt. Ze leren hun kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en er komt rust binnen het gezin. Ook steeds meer scholen nemen onze aanpak over. Daarmee realiseren zij binnen het klassenmanagement óók voor begaafde leerlingen passend onderwijs. Wij zijn (sinds 2002) gezinsbegeleiders én schoolbegeleiders.

Wij werken vanwege onze unieke aanpak door het hele land. Onze goede naam bracht ons zelfs op Curaçao!

 

SCHOLEN

 

Passend onderwijs voor begaafde kinderen is eenvoudiger te realiseren als we uitgaan van wat wél kan. Daarvoor is nodig dat eerst de onderwijsbehoeften van het kind duidelijk zijn. De algemeen bekende maatregelen voor begaafde leerlingen volstaan niet altijd. Vaak komt het behoorlijk nauw op welke manier die maatregelen vorm krijgen. Slimpuls heeft daartoe de kleuterscreening en het kindconsult ontwikkeld. Hierdoor krijgen wij de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling heel concreet boven water. Onze adviezen zijn praktisch uitvoerbaar in elke school en tóch out of the box .......


lees meer......

 

OUDERS

 

Als ouders van begaafde kinderen (als er één in het gezin hoogbegaafd is zijn meestal alle kinderen begaafd) voel je je niet altijd goed begrepen. En als je erg opkomt voor je kind, bijvoorbeeld op school, wordt dat je niet altijd in dank afgenomen. Terwijl jij als ouder alleen maar wilt dat het goed gaat met je kind. Het hoeft voor jou geen bolleboos te worden, maar je weet dat het uitdaging nodig heeft om gelukkig te worden. Je voelt je een roepende in de woestijn. Wij ondersteunen ouders die daarbij wel wat steun in de rug kunnen gebruiken ......
lees meer.....

 

KINDEREN

 

Veel kinderen die zich ‘anders’ voelen zijn  heel intelligent, maar ze voelen zich vaak dom. Ze communiceren als een volwassene maar de ander kan daar niet altijd goed mee omgaan. Ze voldoen niet aan de verwachtingen die bij de leeftijd passen. Aan de buitenkant is dat niet te zien. Maar het kind merkt direct dat er anders op wordt gereageerd dan op andere kinderen. Ze zijn vaak heel sensitief, waardoor ze het gevoel krijgen dat ze ánders zijn ....
lees meer.....