oxoweb918273

Speciaal Onderwijs (Cluster 4 scholen)

Net als het SBO, hebben ook Cluster 4 scholen te maken met meer- en hoogbegaafde leerlingen. Sommige leerlingen ontwikkelen in het reguliere onderwijs gedrag waardoor ze terechtkomen in cluster 4. Autisme, een pervasieve ontwikkelingsstoornis, ADHD, ODD etcetera zijn diagnoses die ook worden gesteld bij (hoog)begaafde leerlingen. De begeleiding vraagt dan niet alleen aandacht voor deze stoornis, maar ook een onderwijsprogramma dat past bij de cognitieve mogelijkheden van het kind. Krijgt het dat niet, dan hebben de genomen maatregelen veel minder positieve effecten. 
Ervaring met de begeleiding van deze clusterscholen leert dat ook op een dergelijke school veel winst te behalen is met een mede op de cognitie van de leerling toegesneden programma. Over de mogelijkheden van Slimpuls voor cluster 4 scholen kunt u contact opnemen via de contactpagina.