oxoweb918273

Werken bij Slimpuls

 • Slimpuls werkt met ZZP-ers die al of niet een eigen bedrijf hebben op het gebied van hoogbegaafdheid. 
 • Slimpuls heeft een unieke aanpak: de onderwijsbehoeften van het kind zijn leidend; niet de '(on)mogelijkheden van de school'.
 • Slimpuls ontlast de docent door passende programma's te ontwerpen binnen het klassenmanagement.
 • Wie zich bij Slimpuls wil aansluiten kan out of the box mét de school meedenken.
 • Wie zich bij Slimpuls wil aansluiten heeft een onderwijsbevoegdheid.
 • Wie zich bij Slimpuls wil aansluiten mag ook gerust andere bevoegdheden hebben.

Wie zich bij Slimpuls wil aansluiten schrijft een motivatiebrief waarin tenminste zijn opgenomen:

 1. Visie op de begeleiding van hoogbegaafde kinderen in het onderwijs 

 2. Voorbeelden van eigen out of the box denken

 3. De motivatie om aansluiting te zoeken bij Slimpuls

 4. Onderbouwing van de keuze voor Slimpuls (er zijn nog zoveel andere bureaus)
 5. Indien van toepasssing: beschrijving hoe de eigen bedrijfsactiviteiten aansluiten op Slimpuls