oxoweb918273

Voortgezet onderwijs

Wanneer de hoogintelligente leerling de basisschool verlaat blijven zijn specifieke onderwijsbehoeften hetzelfde. Wie in het primair onderwijs behoefte had aan topdown uitleg van nieuwe leerstof heeft dat in de brugklas nog steeds. En wie niet alle onderwijstijd nodig had voor het behalen van goede resultaten, heeft dat in het voorgezet onderwijs ook niet. Wie met het reguliere aanbod niet heeft geleerd te leren, leert dat ook niet met het reguliere aanbod in het v.o.

Wel is de organisatie van het onderwijs daar zo anders, dat niet alle maatregelen op dezelfde wijze kunnen worden ingezet. Het geven van topdown uitleg en het ontwerpen van uitdagende opdrachten kan per vakgroep worden georganiseerd. Immers, binnen de vakgroep is veel expertise over de inhoud van de betreffende vakken. En is het belangrijk om van die expertise gebruik te maken! 

Dat het bieden van passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen ook in het voortgezet onderwijs mogelijk is, is inmiddels wel duidelijk. Ook voor het voortgezet onderwijs biedt Slimpuls maatwerk met een praktische insteek. Vele scholen hebben hiervan al gebruik gemaakt.