oxoweb918273

Voortgezet onderwijs

Wanneer de hoogintelligente leerling de basisschool verlaat blijven zijn specifieke onderwijsbehoeften hetzelfde. Wie in het primair onderwijs behoefte had aan topdown uitleg van nieuwe leerstof heeft dat in de brugklas nog steeds. En wie niet alle onderwijstijd nodig had voor het behalen van goede resultaten, heeft dat in het voorgezet onderwijs ook niet. Wie met het reguliere aanbod niet heeft geleerd te leren, leert dat ook niet met het reguliere aanbod in het v.o.

Wel is de organisatie van het onderwijs daar zo anders, dat niet alle benodigde maatregelen op dezelfde wijze kunnen worden ingezet. Uiteraard zal er een gezamenlijke basis moeten worden gecreëerd om als school naar excellentie te kunnen groeien met betrekking tot het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Daarna moeten het geven van topdown uitleg en het ontwerpen van voldoende uitdagende opdrachten per vakgroep worden georganiseerd. Immers, binnen de eigen vakgroep is veel expertise over de inhoud van de betreffende vakken. En van die expertise is het belangrijk gebruik te maken! 

Dat het bieden van adequaat onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs net zo goed mogelijk is als in de basisschool, is inmiddels waarschijnlijk wel duidelijk. Ook voor het voortgezet onderwijs biedt Slimpuls maatwerk met een praktische insteek. Verschillende scholen hebben hiervan inmiddels al gebruik gemaakt.

Zie ook onze diensten/producten: leerlingconsult, coaching, ouderavonden, studiebegeleiding, leren leren, ultrajecten, hogere orde denkopdrachten en intelligentieonderzoek. Deze kunnen ook in het voortgezet onderwijs uitstekend worden ingezet.