oxoweb918273

Speciaal onderwijs

Meer- en hoogbegaafde leerlingen die opvallend gedrag vertonen, kunnen net zo goed op een speciale basisschool of een clusterschool terechtkomen als andere kinderen. Wanneer de focus niet ligt op de intelligentie maar bijvoorbeeld op storend gedrag, gaat al snel alle aandacht hiernaar uit. Terwijl onvoldoende uitdaging op jouw niveau ook oorzaak van dit soort gedrag kan zijn. Dit komt veel voor. Grote kans dus dat een deel van de leerlingen op SBO en SO meer- of hoogbegaafd is. Ook daar is een goede signalering en adequate begeleiding van de begaafde leerling dus een must.  Ook díe scholen kunnen terecht bij Slimpuls. Wij hebben ruime ervaring met ondersteunen van s.o.scholen en ook met het terugleiden van kinderen naar regulier onderwijs.