oxoweb918273

Speciaal onderwijs

Meerbegaafde leerlingen die om welke reden dan ook opvallend gedrag vertonen, kunnen net zo goed op een speciale basisschool of een clusterschool terechtkomen als andere kinderen. Wanneer niet de intelligentie maar bijvoorbeeld storend gedrag de boventoon voert, gaat alle (negatieve) aandacht hiernaar uit. Terwijl het niet voldoende uitgedaagd worden op je niveau ook oorzaak van dit gedrag kan zijn. Grote kans dus dat een deel van de leerlingen op SBO en SO meer- of hoogbegaafd is. Ook daar is een goede signalering en adequate begeleiding van de begaafde leerling écht een must.  Ook díe scholen kunnen terecht bij SLIMPULS. Wij hebben hier al een ruime ervaring in opgebouwd.