oxoweb918273

Speciaal Basis Onderwijs

Een hoge intelligentie is op zichzelf geen reden voor plaatsing in het SBO. Leerlingen worden naar de SBO-school verwezen op grond van een leervraag, een gedragsvraag of een opvoedingsvraag. Ook meer- of hoogbegaafde kinderen komen er alleen terecht op grond van een van bovengenoemde vragen. Een dergelijke hulpvraag kan echter wel zijn ontstaan vanuit de aanwezigheid van een hoge intelligentie die niet voldoende uitgedaagd wordt. Hierdoor gaat een leerling onderpresteren en kan zeer ongewenst gedrag ontstaan. Wanneer deze oorzaak niet wordt onderkend kan de focus van de school geheel komen te liggen bij het ongewenste gedrag. Terwijl dit vanuit de leerling eerder bezien moet worden als een schreeuw om hulp.
Wanneer een leerling met deze achtergrond in het SBO belandt, is het dus van groot belang dat in het handelingsplan allereerst aandacht is voor het onderpresteren van de leerling. Vaak gaat de aandacht vooral uit naar regulering van het gedrag ipv naar mogelijke intelligentie. Maar wanneer het kind daarnaast óók slimmer blijkt 
dan gemiddeld, heeft het ook daarvoor een goede aanpak nodig. De inspanningen van de school blijven namelijk zonder resultaat wanneer de oorzaak van het gedrag, het onderpresteren, niet wordt weggenomen. Niet altijd wordt de hogere intelligentie echter zichtbaar in de toelatingsprocedure. Voor het SBO is een goede signalering van onderpresteren dus van groot belang.

Voor mogelijke begeleiding binnen het SBO kunt u contact opnemen via de contactpagina