jet barendrecht

Geconfronteerd met de moeizaam verlopende schoolcarriėres van mijn begaafde kinderen heb ik in 2002 Slimpuls opgericht. Het was mij toen inmiddels zonneklaar hoezeer leerkrachten kunnen worstelen met de aanpak van de begaafde leerlingen in hun groep en een grote behoefte hebben aan praktische ondersteuning en tips. Die heb ik in de vorm van een ruim assortiment aan diensten en praktische producten voor basis- en voortgezet onderwijs in eigen beheer ontwikkeld. Mijn eigen werkervaring in het onderwijs en als schoolbegeleider stelden mij in staat de 'taal' van het onderwijs te spreken om zo een volwaardig gesprekspartner voor scholen te zijn.

Lang geleden rondde ik de PABO af. Na enkele jaren in verschillende functies binnen het basis- en middelbaar beroepsonderwijs vroeg de schoolbegeleidingsdienst me om te solliciteren naar de functie van coördinator binnen de SBD. Vervolgens kregen wij twee dochters. Toen zij problemen op school kregen die te maken hadden met hun afwijkende onderwijsbehoeften verdiepte ik mij in hoogbegaafdheid en richtte ik begin 2002 SLIMPULS op, voor onderwijsadvies op het hoogste niveau.

De directeur van de basisschool van de kinderen vroeg me om een plusgroep op te zetten voor leerlingen die aan de verrijking in de groep niet voldoende hadden. De ondersteuning van groepsleerkrachten vormde daarbij een essentieel onderdeel van mijn taak. In de tussentijd werd het
me steeds duidelijker dat juist het topdown denken van begaafde kinderen hen maakte tot anders lerende leerlingen. Het jarenlang volgen van deze leerlingen
en de vele gesprekken met hun leerkrachten leverden de bouwstenen voor goed onderbouwde didactische, maar vooral praktische tips. 


RECENTE ACTIVITEITEN:

Oprichter van de denktank TOPPLAN (www.topplan.net)
Ontwikkelen van praktische aanvullingen op SiDi (signaleringsinstrument hoogbegaafdheid)
Advisering bij de ontwikkeling van de Pittige Plus Torens (Creative Kids Concepts)
Ontwikkelen van De Verrijkingsmap
 

IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE WAS/BEN/DEED/DOE IK:

Topdown trainingen 
Gastlessen op PABO's
Lezingen over top-down denken en -leren
Aanvulling op het rekenonderwijs algemeen
Aanvulling op de rekenmethode Pluspunt i.v.m. topdown leren
Visueel screener fixatie-disparatie
Verdieping in topdown denken en –leren
Artikelen voor het boek “Kinderen en slim zijn”, uitgeverij Kosmos-z&k uitgevers bv
Bevoegdheid tot het vaststellen van beelddenken middels het Wereldspel (Ojemann)
Compacten en verrijken van de methode Taaljournaal
Adviseur van het stedelijk netwerk hoogbegaafdheid Openbaar Primair Onderwijs 
Initiëren van begaafdenbeleid op basisschool De Meridiaan
Opzet en leiding van de plusgroep op basisschool De Meridiaan 
Secretaris van de stedelijke werkgroep hoogbegaafdheid (gemeente, wsns, scholen, schoolbegeleidingsdienst, pabo’s, ouders)
Adviseur van het bestuur van HINT, belangenvereniging voor hoogbegaafden in onderwijs en ontwikkeling 
Vanuit persoonlijke interesse verdieping in hoogbegaafdheid en de gevolgen voor het kind in het onderwijs
Assessor bij Interstudie Assessment 
Conflictbemiddelaar
Coördinator schoolbegeleidingsdienst 
Schoolbegeleider 
Projectleider Onderwijsvoorrang